Skipshandel

 

En skipshandel tilbyr et bredt sortiment av varer til maritime kunder. Vi sørger for at våre kunder har lastet opp med riktig proviant og utstyr, for en kort eller lang seilas. For oss som skipshandel er det svært viktig at vi leverer god service, og at vi løser små og store utfordringer for kundene våre i forbindelse med proviantering. 

I dag kombinerer Kraemer Maritime lang erfaring fra skipshandel, med det siste av hjelpemidler innen systemer og datainfrastruktur. Elektroniske bestillingssystemer stilles til disposisjon for våre kunder og brukes mot leverandører. Kvalitet- og avvikssystemer følges opp og utvikles fortløpende, dette gjør vi for å redusere sjansene for at feil og mangler skal oppstå i våre leveranser og for at du skal oppleve oss som en pålitelig samarbeidspartner. 

Kraemer Maritime er eneste skipshandler med avdelinger langs hele Norges kyst. Du finner oss i Oslo, Stavanger, Bergen, Ålesund, Kristiansund, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes med rundt 70 engasjerte ansatte. En moderne skipshandler leverer ikke kun varer og utstyr til skip, vi leverer til supplybåter, fiskefartøy, faste og flytende offshoreplattformer, cruice, forskningsfartøy i tillegg til at vi eksporterer varer. Alle våre avdelinger har tollager, slik at vi kan tilby salg av tollfrie varer til kunder som er berettiget til å kjøpe dette.

Kraemer Maritime er en skipshandler som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året for våre kunder. Vi sørger for at du som kunde langs Norges kyst får det du trenger av forbruksutstyr og proviant – der du trenger det, når du trenger det.